ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📍 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ 😻 หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง 🐶

17 มี.ค. 2566

321 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📍 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี
เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ 😻 หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง 🐶
👨‍🏫 รับเพียง 30 คน
สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566
เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนนทบุรี
🔖เรียนระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2566 (((นอกเวลาราชการ)))
🏫 เรียนที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี


.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share