ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

‼️📢 มองหาอาชีพ มองหางาน มาเรียนกับเรา 📢‼️ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ ฟรี 📍📍

18 มี.ค. 2566

519 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

‼️📢 มองหาอาชีพ มองหางาน มาเรียนกับเรา 📢‼️
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ ฟรี 📍📍
1. 🧷 หลักสูตรผลิตภัณฑ์งานปัก
เริ่มฝึกอาชีพวันที่ 3 เมษายน 2566 ถึง 5 พฤษภาคม 2566
✍🏻สมัครออนไลน์ได้ที่
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
2. 🦶 หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
เริ่มฝึกอาชีพวันที่ 3 เมษายน 2566 ถึง 21 เมษายน 2566
✍🏻สมัครออนไลน์ได้ที่
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
#เรียนฟรี มีที่พัก อาหาร ตลอดหลักสูตร
📞 สมัครและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
0 5482 9709
(ในวันและเวลาราชการ).
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share

icon