ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📢📢ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น #เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ 🥰 หลักสูตร 4 เดือน 3 เดือน และ 1 เดือน💜❤️

22 มี.ค. 2566

1680 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📢📢ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
หลักสูตร 4 เดือน 3 เดือน และ 1 เดือน💜❤️
#เรียนฟรีไม่เสียค่าจ่ายใดๆ มีที่พักฟรี อาหารฟรี
👩‍🎓เรียนจบแล้วมีวุฒิบัตรมอบให้เพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ
📍 หลักสูตรที่น่าสนใจตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
💻 สมัครออนไลน์ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้


------------------------------------------------
📌 เริ่มเรียนวันที่ 19 เมษายน 2566
🏡 สนใจสมัครได้ที่
เลขที่ 497 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
☎️ โทร 043 243 350
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการสมัคร
- รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (3 แผ่น)
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษาสูงสุด
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
**จาก รพ.รัฐ/รพ.เอกชนเท่านั้น**
เว็บไซต์
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share