ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🙋ใครมีบัตรหรือ🤚ใครรับสิทธิ์ 🪪สวัสดิการแห่งรัฐ 2566 โอกาสมาถึง..ตัวตึง สายตำ ยำ มาเรียน(ฟรี) ได้ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน

24 พ.ค. 2566

38 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🙋ใครมีบัตรหรือ🤚ใครรับสิทธิ์ 🪪สวัสดิการแห่งรัฐ 2566 โอกาสมาถึง..ตัวตึง สายตำ ยำ มาเรียน(ฟรี) ได้ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน
🦐🦑🥗“หลักสูตร ตำ ยำ by 072 รุ่นที่ 2” ระยะสั้น 5 วัน (จันทร์-ศุกร์) เรียนมากกว่า 10 เมนู
👉เปิดเรียนวันที่ 29 พ.ค.– 2 มิ.ย. 2566
👫รับผู้สนใจทุกจังหวัด
💳ผู้มีบัตร มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เท่านั้น
🛌มีที่พักฟรี (เฉพาะสตรีเท่านั้น)
🍛จัดเลี้ยงอาหาร(ฟรี) 3 มื้อ
🌶️🍋🧄วัสดุฝึกอาชีพ(ฟรี)
🧑‍🍳วิทยากร/ครูผู้สอนระดับมืออาชีพ
🗞️จบแล้วรับวุฒิบัตร!!!
📱📝กรอกสมัครฝึกอาชีพออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์เฉพาะ หรือ คลิกตามลิงค์นี้ ได้เลย
☎️โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ


กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share