ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

👧 เกร็ดชวนรู้...กับน้องนนนี่ 🎀 🎯 เรื่อง : ไข้หวัดใหญ่ 🤧😷 โรคยอดฮิตในเด็กช่วงฤดูฝน ⛈💦🌧

26 พ.ค. 2566

17 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

👧 เกร็ดชวนรู้...กับน้องนนนี่ 🎀
🎯 เรื่อง : ไข้หวัดใหญ่ 🤧😷 โรคยอดฮิตในเด็กช่วงฤดูฝน ⛈💦🌧
📝 ผลิตโดย : ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี
🏡 ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.)


.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share