ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ 67 ณ วัดถ้ำฮวงโป (วัดสูงสุทธาวาส) ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 14 ถึง 16 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มิ.ย. 2566

380 view

-

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share

icon