ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📢📢ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ หลักสูตรต่างๆ

2 ก.ย. 2566

400 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📢📢ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ หลักสูตรต่างๆ ดังนี้
📍#รายงานตัวรุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น
เริ่มเรียนวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2566
----------------------------------------------
📍#รายงานตัวรุ่นที่ 2 วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น
เริ่มเรียนวันที่ 23 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2567
----------------------------------------------
👉สมัครออนไลน์ได้ที่ 👇
-------------------------------------
🔴 #หลักสูตรหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมง (หลักสูตร4เดือน)😊ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สามารถ ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบกิจการ ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (ถูกต้องตามกฎหมาย)
📍#รายงานตัว วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
เลขที่ 497 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
☎️ โทร 043 243 350
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการสมัคร
- รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (3 แผ่น)
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษาสูงสุด
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
**จาก รพ.รัฐ/รพ.เอกชนเท่านั้น**
เว็บไซต์ https://www.rattanapa.go.th/index.php


.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share

icon