ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

4 ต.ค. 2566

1714 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


รมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา


เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง


- เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์

เงินเดือน : 18,000 บาท/เดือน


- เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม

เงินเดือน : 15,000 บาท/เดือน


ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่ 

ติดต่อสอบถาม
หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-306-8767
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา) ภายในวันและเวลาราชการ
ดาวน์โหลดไฟล์ ใบสมัคร.pdf ใบสมัคร.doc รายละเอียดการสมัคร.pdf

ประกาศรับสมัครงาน อื่นๆ

Share