ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

💌 บัตรคำข้อคิดเพิ่มพลังใจในครอบครัว 😍 "เราแต่ละคนสามารถให้สิ่งที่ดีที่สุดกับโลกใบนี้ได้ ด้วยการทำให้ตัวเราเองเป็นคนที่ดีที่สุด"

3 ม.ค. 2567

90 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

💌 บัตรคำข้อคิดเพิ่มพลังใจในครอบครัว 😍
"เราแต่ละคนสามารถให้สิ่งที่ดีที่สุดกับโลกใบนี้ได้ ด้วยการทำให้ตัวเราเองเป็นคนที่ดีที่สุด"


.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

ข้อมูลทั่วไป อื่นๆ

Share