ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🔴 ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 66 หลักสูตรตัดผมชาย 300 ชั่วโมง รุ่น 2

17 ม.ค. 2567

286 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🔴 ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 66
หลักสูตรตัดผมชาย 300 ชั่วโมง รุ่น 2
เรียน 1 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2567
ยังว่างอยู่!!! ใครอยากเรียนหลักสูตรนี้ห้ามพลาด รับจำนวนจำกัด
ศูนย์เรียนรู้ฯภาคใต้ จังหวัดสงขลา ให้มากกว่าฝึกอาชีพ
การันตีเรียนจบมีอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
คลิกลิงก์กรอกข้อมูลได้เลย 👇
------------------------------------------------
👩‍🎓เรียนจบแล้วมีวุฒิบัตรมอบให้
------------------------------------------------
💻 สมัครออนไลน์ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
------------------------------------------------
🏡 ท่านใดอยู่ใกล้สามารถเดินทางมาสมัครได้ที่ #ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลา
เลขที่ 590 หมู่ 11 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
☎️ โทร 074 584 111 ต่อ 3
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการสมัคร
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว/ผ้าคลุมฮิญาบสีขาว)
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษาสูงสุด
- ใบรับรองแพทย์ (รับรองไม่เกิน 1 เดือน)


.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share