ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🔴 ฝึกอาชีพฟรี ที่ศูนย์สตรีฯ ศรีสะเกษ เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

24 ม.ค. 2567

113 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🔴 ฝึกอาชีพฟรี ที่ศูนย์สตรีฯ ศรีสะเกษ
เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
***หลักสูตร 1 เดือน (150 ชั่วโมง)***
- หลักสูตร ปังปัง ไส้ทะลักกับโดนัทแฟนซี
- หลักสูตรตัดผมชายทรงมาตรฐาน ทรงวีคัทและทรงจอนต่ำ
- หลักสูตรการทำสี ฟอกสีและการยืดผม
- หลักสูตรการสร้างแบบตัดเย็บเสื้อคอต่างๆ
//สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2567 รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 20 คนเท่านั้น
//ประกาศรายชื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2567
☎ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 045-826235

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share