ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📢📢ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ🥰หลักสูตร1เดือน รุ่นที่ 68 💜❤️

27 ม.ค. 2567

284 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📢📢ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ🥰หลักสูตร1เดือน รุ่นที่ 68 💜❤️
🎈 #หลักสูตรการทาเล็บเจล ต่อขนตา สักคิ้วถาวร
เรียนฟรีไม่เสียค่าจ่ายใดๆมีที่พักฟรีอาหารฟรี
👩‍🎓เรียนจบแล้วมีวุฒิบัตรมอบให้เพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ
💻 สมัครออนไลน์ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
📍#รายงานตัว วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น.
➡ #เริ่มเรียน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2567
เลขที่ 497 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
☎️ โทร 043 243 350
🔴 หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการสมัคร
- รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (3 แผ่น)
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษาสูงสุด
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
**จาก รพ.รัฐ/รพ.เอกชนเท่านั้น**
เว็บไซต์ https://www.rattanapa.go.th/index.php


.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share