ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📢เปิดรับสมัครเรียนฟรี!!! หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน (19-23 ก.พ. 67) รายละเอียดการเปิดรับสมัคร แผนกบริการโรงแรม 🤵🏻

1 ก.พ. 2567

1256 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📢เปิดรับสมัครเรียนฟรี!!! หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน
(19-23 ก.พ. 67)
รายละเอียดการเปิดรับสมัคร
แผนกบริการโรงแรม 🤵🏻
หลักสูตรการบริการเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มขั้นพื้นฐาน (Bartender Basic) รับจำนวน 30 คน/รุ่น
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม
- ประเภทของเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ - ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มประเภทค็อกเทลและม็อกเทล
- เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
- อุปกรณ์ที่ใช้ในงานบาร์เทนเดอร์และหลักวิธีการผสมเครื่องดื่ม
- สูตรผสมเครื่องดื่มค็อกเทลและม็อกเทล
- ฝึกทักษะการผสมเครื่องดื่ม
🔰รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 12 ก.พ. 2567 (ภายในเวลา 12.00 น.)
🔰ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ภายในวันที่ 16 ก.พ. 2567
🔰รายงานตัวทุกหลักสูตร วันที่ 19 ก.พ. 2567 เวลา 08.30 น.
📍คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย
2. อายุ 18-59 ปี
3. ไม่จำกัดเพศและภูมิลำเนา
4. รับจำนวนจำกัดตามที่กำหนด พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโดยคณะกรรมการของศูนย์ฯ
*หมายเหตุ
เอกสาร
บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน
วุฒิการศึกษา
ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาล/คลีนิก)
รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป
📞 สอบถามเพิ่มเติม *ติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการ
ID : @405dpmjb
โทรศัพท์ : 0 3824 1980 Facebook : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี
👉 ช่องทางการสมัครฯ 👈
1. สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ
2. สมัครออนไลน์ตามลิงค์นี้ได้เลย 👇🏻
💭 หลักสูตรการบริการเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มขั้นพื้นฐาน (Bartender Basic)


.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share