ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📢เปิดรับสมัครเรียน..ฟรี!!! ตั้งแต่บัดนี้ - 23 ก.พ.67 (ปิดรับสมัครวันที่ 23 ก.พ.67 ภายในเวลา 12.00 น.) ประกาศรายชื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2567 🔰รายละเอียดการเปิดรับสมัคร หลักสูตร 150 ชั่วโมง (4 มี.ค. - 5 เม.ย. 67) 👉แผนกนวดแผนไทยและนวดประคบสมุนไพร รุ่นที่ 66/16/2567 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ

13 ก.พ. 2567

429 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📢เปิดรับสมัครเรียน..ฟรี!!! ตั้งแต่บัดนี้ - 23 ก.พ.67
(ปิดรับสมัครวันที่ 23 ก.พ.67 ภายในเวลา 12.00 น.)
ประกาศรายชื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2567
🔰รายละเอียดการเปิดรับสมัคร
หลักสูตร 150 ชั่วโมง (4 มี.ค. - 5 เม.ย. 67)
👉แผนกนวดแผนไทยและนวดประคบสมุนไพร รุ่นที่ 66/16/2567
หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ
รับจำนวน 10 คน/รุ่น
- สอนเกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป
- ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
- เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น
- การดัดตน
- การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
- การนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย
- การฝึกปฏิบัตินวด
เอกสารการสมัคร
- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษา
- ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาล/คลีนิก)
- รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 3 รูป
สอบถามเพิ่มเติม *ติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการ*
Line@ : @405dpmjb
โทรศัพท์: 038241980
Facebook : ศูนย์เรียนการพัฒนาสาตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี
👉 ช่องทางการสมัครฯ 👈
1. สมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ฯ
2. สมัครออนไลน์ตามลิงค์นี้ได้เลย👇🏻
💭หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ https://forms.gle/LJCy6WCU9aXBzpgD6


กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share