ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน หลักสูตร 3 เดือน ▶️หลักสูตร ผู้ประกอบการอาหาร รุ่นที่ 2

16 ก.พ. 2567

112 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน
หลักสูตร 3 เดือน
▶️หลักสูตร ผู้ประกอบการอาหาร รุ่นที่ 2
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2567
อบรมระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2567
🟥 🟥 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดการฝึกอบรมหากมีจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 🟥 🟥
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 5372 3950 ต่อ 19 หรือ 08 1961 6676
ID LINE : @304xuamz
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.vtw-cr.go.th/register-online.php


.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share