ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ร่วมหารือกับคณะกรรมการจัดงาน Pride thailand

23 ก.พ. 2567

60 view

-

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประชุมหารือกับนายกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ในการจัดงาน pride thailand ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างการยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยและพื้นที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมสำหรับชุมชน LGBTQIAN+ ไม่ใช่เพียงการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ แต่ยังมีวาระที่จะขับเคลื่อนสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม ครอบคลุมของประเทศไทย โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share