ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

😰 ☀️ ในวันที่อากาศร้อน การดูแลสุขภาพร่างกายเบื้องต้น เป็นสิ่งสำคัญ วันนี้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพในวันที่อากาศร้อน มาฝาก มาดูกันเลยค่ะ

19 เม.ย. 2567

33 view

กชนุช ทองอุไร

😰 ☀️ ในวันที่อากาศร้อน การดูแลสุขภาพร่างกายเบื้องต้น เป็นสิ่งสำคัญ
วันนี้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพในวันที่อากาศร้อน มาฝาก มาดูกันเลยค่ะ


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share