ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

12 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการร้านต้นแบบเพื่อสตรีและครอบครัว (ครัว Supermom) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567 : ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2567 : จ้างซ่อมแซมอาคารเรือนนอน 4 ทั้งหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567 : ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเพื่อเลี้ยงดูผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หลักสูตรเริ่มต้นขายออนไลน์ รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน จำนวน 1 หลักสูตร (หลักสูตรการทำตุงล้านนา) ณ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน จำนวน 1 หลักสูตร (หลักสูตรการผสมเครื่องดื่มและน้ำสมุนไพรเบื้องต้น) ณ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567 : จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็ครถยนต์ราชการ ยี่ห้อ ISUZU รถโฟร์วิล หมายเลขทะเบียน กฉ-4157 พิษณุโลก สค./สคอ.พล/จ1/04/01/2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon