ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ลาเต้เย็น l 36 ชลบุรี ที่นี่ .. เรียนออนไลน์

27 มี.ค. 2567

แหนมหมูสร้างอาชีพ l สองแคว แชร์อาชีพ

27 มี.ค. 2567

“สัมมาชีพสร้างคน เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอบแทนพระคุณแผ่นดินแม่

24 ม.ค. 2567

EP 1 สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มั่นคงและยั่งยืน I รุ่งฤทัย นามวัน

8 ม.ค. 2567

เทคนิคการนวดสปาหลัง I สอนนวดน้ำมัน ท่านวดพื้นฐาน

14 ธ.ค. 2566

สัมภาษณ์รองอธิบดี สค ประเด็นยุติความรุนแรงฯ

14 ธ.ค. 2566

กระทงเงินล้าน l สองแคว แชร์อาชีพ

22 พ.ย. 2566

การทำพู่ห้อยกระเป๋า สวย น่ารัก วิธีีทำแบบง่าย ๆ

2 ต.ค. 2566

EP 73 เมนูจับแช 36 ชลบุรี ที่นี่เรียนออนไลน์

2 ต.ค. 2566

The best single mom EP 2 คุณแอนแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้เพื่อลูก

2 ต.ค. 2566

หมอนปักเข็มลายนกฮูก l 36 ชลบุรี ที่นี่ .. เรียนออนไลน์

15 ก.ย. 2566

เพ้นท์เล็บสวยด้วยสีอะคริลิค I ลายดอกไม้ประดับด้วยกากเพชร I อีหล่าลำดวนชวนเรียนรู้

15 ก.ย. 2566