ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม สื่อรัก Infinity Love ความรักไม่มีที่สิ้นสุด ภายในงาน “Memory of Love”

23 ก.พ. 2567

พม จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว “พม สื่อรัก Infinity Love ความรักไม่มีที่สิ้นสุด”

23 ก.พ. 2567

☘️🍀 Green office คืออะไร ? 🖇🗄🗂

23 ก.พ. 2567

ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ว่าคุณหรือใครก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้ ..

8 ก.พ. 2567

❌🖐 STOP 🖐❌ รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

14 ธ.ค. 2566

คู่มือสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป DPIS6-กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

14 พ.ย. 2566

ผู้บริหาร พม. ส่งเสียงผ่านภาษามือ ถ่ายทอดบทเพลง "เดินตามรอยเท้าพ่อ"

19 ต.ค. 2566

รมว พม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ตรวจเยี่ยม สค.

2 ต.ค. 2566

ESS Help Me

10 ส.ค. 2566

5 ท่า แก้ตึง I สำหรับพนักงานออฟฟิศ

10 ส.ค. 2566

เปลี่ยนงานบ้านเป็นเรื่องไม่น่าเบื่อ

22 มิ.ย. 2566

5 เทคนิคป้องกันการถูกล่อลวงในโลกออนไลน์

19 มิ.ย. 2566