ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

วันนี้คุณฟังแล้ว

6 มิ.ย. 2566

I Am What I Am Gender equality

6 มิ.ย. 2566

Reaction

6 มิ.ย. 2566

ความแตกต่างที่ไม่แตกต่าง 1

6 มิ.ย. 2566

🏳️‍🌈 Pride Month 🏳️‍🌈เดือนแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ

6 มิ.ย. 2566

หยุดเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

1 มิ.ย. 2566

10 ดี 10 คำร้าย

15 พ.ค. 2566

ไม่นิ่งเฉยต่อการกระทำความรุนแรง

15 พ.ค. 2566

3 ข้อควรรู้ ก่อนตัดสินใจแต่งงาน

15 พ.ค. 2566

เพลงประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรา ภาษาถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมนต์สิทธิ คำสร้อย

9 พ.ค. 2566

เพลงประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรา ภาษาถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนักร้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9 พ.ค. 2566

่เพลงประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรา ภาษาถิ่น ภาคใต้ นักร้องแหล่งใต้

9 พ.ค. 2566