ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

คู่มือสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป DPIS6-กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

14 พ.ย. 2566

ผู้บริหาร พม. ส่งเสียงผ่านภาษามือ ถ่ายทอดบทเพลง "เดินตามรอยเท้าพ่อ"

19 ต.ค. 2566

รมว พม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ตรวจเยี่ยม สค.

2 ต.ค. 2566

ESS Help Me

10 ส.ค. 2566

5 ท่า แก้ตึง I สำหรับพนักงานออฟฟิศ

10 ส.ค. 2566

เปลี่ยนงานบ้านเป็นเรื่องไม่น่าเบื่อ

22 มิ.ย. 2566

5 เทคนิคป้องกันการถูกล่อลวงในโลกออนไลน์

19 มิ.ย. 2566

3 หลักสูตรดีๆ ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี

19 มิ.ย. 2566

วันนี้คุณฟังแล้ว

6 มิ.ย. 2566

I Am What I Am Gender equality

6 มิ.ย. 2566

Reaction

6 มิ.ย. 2566

ความแตกต่างที่ไม่แตกต่าง 1

6 มิ.ย. 2566