ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🌻 วันนี้สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานครขอนำเสนอวิธีการทำเอแคลร์หรือชูครีม

17 พ.ค. 2565

🌷พบกับอีหล่าลำดวนชวนเรียนรู้😋วันนี้จะมานำเสนอ Ep. 75 เกล้าผมเจ้าสาว | สวยเรียบง่าย

17 พ.ค. 2565

ยำไข่มดแดง เมนูอีสานยอดฮิต สุดแซบ อีหล่าลําดวน Online

9 พ.ค. 2565

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตรี

9 พ.ค. 2565

รายการ 96 พูดตรงประเด็น "การคุกคามทางเพศ"

5 พ.ค. 2565

รายการเพื่อประชาชน ช่วง พูดตรงประเด็น ทางรอด..โดนคุกคามทางเพศ 2

5 พ.ค. 2565

รายการเพื่อประชาชน ช่วง พูดตรงประเด็น ทางรอด..โดนคุกคามทางเพศ ตอนที่ 1

5 พ.ค. 2565

ปีโป้สมูทตี้ l ทำง่าย อร่อยดี

5 พ.ค. 2565

ไส้กรอกปลาแนม l แคน&คูณชวนเรียนรู้

5 พ.ค. 2565

แนวทางการเตรียมความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ

27 เม.ย. 2565

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565

25 เม.ย. 2565

Gender fair สานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

25 เม.ย. 2565