ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค ร่วมมือ ลอรีอัล ประเทศไทย แบ่งปันโอกาส สร้างอาชีพ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีไทย

4 ก.ย. 2566

เมนูคอดจอรีกิมจิ l 36 ชลบุรี ที่นี่เรียนออนไลน์

10 ส.ค. 2566

น้ำสลัดเข้มข้น I แจกสูตรโรงแรม 5 ดาว

10 ส.ค. 2566

จากใจสู่ใจสานสายใยแม่เลี้ยงเดี่ยว l คุณนิตยา ลิ่มฮกไล้

10 ส.ค. 2566

ไม่ทำไม่ได้แล้ว สปานาโน ที่ร้านชาร์มองต์

18 ก.ค. 2566

ร้อยมาลัยดอกดาวเรือง l ทำง่ายๆ ทำขายกำไรงาม

22 มิ.ย. 2566

4 ไอเท็มเด็ดจากร้าน “ทอฝัน by พม.”

22 มิ.ย. 2566

แนะนำร้าน Charmente (ชาร์มองต์)

19 มิ.ย. 2566

Super Mom Cafe

15 มิ.ย. 2566

8 แม่เลี้ยงเดียว ผู้ได้รับสนับสนุนทุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ

22 พ.ค. 2566

สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว

8 พ.ค. 2566

วิธีเพาะเมล็ดดอกชวนชม l 36 ชลบุรี ที่นี่..เรียนออนไลน์

16 มี.ค. 2566