ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2022

14 ธ.ค. 2565

การนวดศีรษะเพื่อผ่อนคลาย I จุดควรนวดเพื่อคลายเครียด

14 ธ.ค. 2565

พม โดย สค จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

14 ธ.ค. 2565

ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2022

14 ธ.ค. 2565

ดอกลิลลี่จากลอตเตอรี่ l สองแคว..แชร์อาชีพ

14 ธ.ค. 2565

การทำขนมเทียนใส้เค็ม I อีหล่าลำดวนชวนเรียนรู้

24 พ.ย. 2565

ยำแซลมอนสมุนไพร l 36 ชลบุรี ที่นี่..เรียนออนไลน์

24 พ.ย. 2565

Gift to Give “มหกรรมของขวัญ ถูกใจได้บุญ” ครั้งที่ 4

15 พ.ย. 2565

ชอคโกแลตบานาน่านูเทลล่าโทส 36 ชลบุรี..ที่นี่เรียนออนไลน์

7 พ.ย. 2565

ชาเขียวน้ำผึ้งมะนาว I สูตรชง 22 ออนซ์ เมนูสร้างอาชีพ ทำกินได้ทำขายรวย

7 พ.ย. 2565

การเกล้าผมแบบง่าย l สองแคว..แชร์อาชีพ

31 ต.ค. 2565

CYANIDE - SDG 5 [ Gender Equality ]

20 ต.ค. 2565