ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

รมว. พม. เปิด "คลินิกสะใภ้ไทย เขยฟรั่ง" ช่อง 3

23 ส.ค. 2561

เปิดคลินิกช่วยสาวไทยมีสามีต่างชาติ ช่อง ไทยรัฐ TV

23 ส.ค. 2561

รมว.พม.เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา รายการพิราบคาบข่าว ช่อง NBT Songkhla

17 ส.ค. 2561

คนไทยไม่ทิ้งกัน ตอน กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว TNN 24

17 ส.ค. 2561

พม. ต่อยอดการฝึกอาชีพให้สตรีและครอบครัว เปิดอาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "ระเบียงศูนย์ Shop and Show" จังหวัดสงขลา ช่อง Now26

17 ส.ค. 2561

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

15 ส.ค. 2561

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว รัตนาภา NBT

15 ส.ค. 2561

รมว พม ปิดงาน Thailand Social Expo 2018 ช่อง NBT

6 ส.ค. 2561

Thailand social Expo 3 ถึง 5 ส.ค. 2561

6 ส.ค. 2561

ตามหลักกิโลสตรีไทยก้าวไกลด้วยพระบารมี

6 ส.ค. 2561

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมงาน Thailand Social Expo 2018

6 ส.ค. 2561

Thailand Social Expo 2018 part2

25 ก.ค. 2561

icon