ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมงาน Thailand Social Expo 2018

6 ส.ค. 2561

Thailand Social Expo 2018 part2

25 ก.ค. 2561

Thailand Social Expo 2018 part1

25 ก.ค. 2561

รมว.พม.ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาครอบครัว จ.ศรีสะเกษ

25 ก.ค. 2561

Thailand social Expo 3 ถึง 5 ส.ค. 2561

25 ก.ค. 2561

Thailand social Expo 3-5 ส.ค. 2561

25 ก.ค. 2561

รณรงค์ครอบครัวร่วมใจห่างไกลพนันบอล

6 ก.ค. 2561

เดินหน้าพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัว

2 ก.ค. 2561

งาน มหกรรมโรงเรียนครอบครัว จ สงขลา ทันข่าว 28 BEC NEWS TONIGHT

2 ก.ค. 2561

เพลง ก้าวไปด้วยกัน พม

2 ก.ค. 2561

รับฟังข่าวสถานีวิทยุ อสมท. ทาง AM1143KHz. รายการเปิดฟ้าวันใหม่ ในช่วงเปิดฟ้ารับข่าวใหม่ เรื่อง พม. แจงประเด็นปัญหาการค้าประเวณีกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

4 มิ.ย. 2561

สถานีวิทยุ สวพ. FM 91 MHz. เรื่อง พม. แจงประเด็นปัญหาการค้าประเวณีกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

4 มิ.ย. 2561