ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. แจงประเด็นปัญหาการค้าประเวณีกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 04 06 2561

4 มิ.ย. 2561

พม จัดโครงการลูกสาวของแผ่นดินรุ่นที่4

7 ก.พ. 2561

สค. เร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 26 ม ค 61

31 ม.ค. 2561

สค.แนะผู้ถูกเลือกปฏิบัติทางเพศใช้สิทธิคุ้มครอง-ช่อง Nation

31 ม.ค. 2561

การขับเคลื่อน พ.ร.บ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 30/01/2561

31 ม.ค. 2561

รุกขยายหลักสูตรโรงเรียนครอบครัวระดับพื้นที่

31 ม.ค. 2561

๙ ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม ช่วงที่ ๒ LINE

8 ม.ค. 2561

๙ ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม ช่วงที่ ๑ LINE

8 ม.ค. 2561

GoodTime NOW 26 โครงการ "พลังริบบิ้นขาว ร่วมสร้างครอบครัวไร้ความรุนแรง"

20 ธ.ค. 2560

เดินหน้าประเทศไทย ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

4 ธ.ค. 2560

ไทย-นรม.ขอสังคมไทยมีสติไร้ความรุนแรง ช่อง springnews

22 พ.ย. 2560

เดินหน้าประเทศไทย-รณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว

22 พ.ย. 2560