ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

เมียสุดทน ผัวเก่าบุกบ้านข่มขืนทั้งที่ป่วย ข่าวช่องวัน ช่อง one31

18 ส.ค. 2560

พม จัดอบรมเสริมทักษะการให้คำปรึกษาอาสาสม

15 ส.ค. 2560

คณะอนุกรรมาธิการสตรี จี้แก้ปัญหาเด็ก สตรี

15 ส.ค. 2560

กมธ กิจการสตรีเดินหน้ายุติความรุนแรง ช่อง

15 ส.ค. 2560

ไทยร่วมรายงาน CEDAW ณ เจนีวา

15 ส.ค. 2560

งานชาปณกิจสงเคราะห์

15 ส.ค. 2560

หลักประกันชีวิตฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้มี

15 ส.ค. 2560

งานวันสตรีไทยประจำปี ๒๕๖๐ ช่อง ๕

15 ส.ค. 2560

เตรียมจัดงานวันสตรีไทย ช่อง NBT

15 ส.ค. 2560

พม เตรียมจัดงานวันสตรีไทย ๑ ส ค นี้ ช่อง ๕

15 ส.ค. 2560

พม จัดงานวันสตรีไทย ๑ ส ค นี้ ช่อง TPtv

15 ส.ค. 2560

พม ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดงานวันสตรีไทย TNN

15 ส.ค. 2560