ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ขอ กทม. คุมเข้มการคุกคามทางเพศช่วงสงกรานต์

3 เม.ย. 2560

กลุ่มเยาวชนองค์กรสตรีฯ ยื่นจดหมายถึงผู้ว่าฯ กทม. เพื่อแก้ไขปัญหาการลวนลามทางเพศ-ช่่อง5

31 มี.ค. 2560

เปิดศูนย์เรียนรู้สตรีและครอบครัว ช่อง5

31 มี.ค. 2560

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ช่อง NBT

31 มี.ค. 2560

เรียกร้อง พม ออกมาตรการป้องกันคุกคามทางเพศ

30 มี.ค. 2560

แกนนำผู้หญิงยื่นเรื่องให้ พม.ออกมาตรการป้องกันการลวนลามทางเพศช่วงสงกรานต์ ช่อง ไทยรัฐทีวี

30 มี.ค. 2560

เตรียมมาตรการความปลอดภัยช่วงสงกรานต์ ช่อง NBT

30 มี.ค. 2560

เตรียมจัดงานวันครอบครัว วันที่ 27 มีนาคม 2560 ข่าวเที่ยงNBT #NBT2HD

28 มี.ค. 2560

ตามหลักกิโลช่วงรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว

28 มี.ค. 2560

รมว พม นำคณะประชุมสหประชาชาติสถานภาพสตรีส

21 มี.ค. 2560

มอบโล่สตรีดีเด่น ดร ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด วันสตรีสากล 09 03 60 newอรุณสวัสดิ์ newtv

9 มี.ค. 2560

'น้ำตาล' งานวันสตรีสากล

9 มี.ค. 2560

icon