ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค เปิดโครงการพม เพื่อผู้ประสบภัย NBT

1 มี.ค. 2560

เก็บตก ช่องสาม แอพพลิเคชั่นหญิงไทย เหมาะสาวในต่างแดน

21 ก.พ. 2560

ไทยรัฐนิวส์โชว์ ประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวฯ

21 ก.พ. 2560

เช้านี้ประเทศไทย ประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวฯ

21 ก.พ. 2560

เกาะติดข่าวต้นชั่วโมง ประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวฯ

21 ก.พ. 2560

รู้ทันข่าวกับ nbt ประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวฯ

21 ก.พ. 2560

คุยข่าวเช้าช่อง8 ประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวฯ

21 ก.พ. 2560

คับข่าวรอบวัน ประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวฯ

21 ก.พ. 2560

คุกข่าวค่ำ ประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวฯ

21 ก.พ. 2560

ข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย ประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวฯ

21 ก.พ. 2560

เปิดแล้ว !! แอพพลิเคชั่นหญิงไทย เหมาะสาวในต่างแดน

21 ก.พ. 2560

ช่อง 5 ข่าวภาคค่ำ ประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวฯ

21 ก.พ. 2560