ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ม้วนผมโรลไฟฟ้า สวยใส สไตล์วัยรุ่น l อีหล่าลำดวนชวนเรียนรู้

10 ต.ค. 2565

เกร็ดตระการพาเพลิน l 20 ปี พม

7 ต.ค. 2565

DWF fashion show 2022 weaving a dream โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

7 ต.ค. 2565

20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย

3 ต.ค. 2565

เกร็ดตระการพาเพลิน l ตอน ยกระดับทักษะอาชีพของช่างทำผม

3 ต.ค. 2565

20 ปี พม. “เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”

21 ก.ย. 2565

vdo Live สด การประกาศผลรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ 2565

20 ก.ย. 2565

การประกวดผลิตภัณฑ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ

20 ก.ย. 2565

กระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว ทำง่ายๆ ด้วยสองมือ l อีหล่าลำดวนชวนเรียนรู้

20 ก.ย. 2565

จากแม่ค้าตลาดนัด สู่เจ้าของร้านทำเล็บเจล

8 ก.ย. 2565

ผู้หญิงเป็นผู้นำ ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด

8 ก.ย. 2565

อาลัวส้ม l บ้านเกร็ดตระการ กทม.

8 ก.ย. 2565