ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม เขตบางกอกใหญ่ กทม.

18 ส.ค. 2565

ปักชำต้นกกลังกา l 36 ชลบุรี ที่นี่..เรียนออนไลน์

17 ส.ค. 2565

พวงมาลัยริบบิ้น l แคน & คูณชวนเรียนรู้

15 ส.ค. 2565

นวดผ่อนคลาย กระซับใบหน้า สร้างผิวเต่งตึงยกกระชับ

15 ส.ค. 2565

คอนเฟลคคาราเมล l สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพฯ

11 ส.ค. 2565

ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Lerning Center) จังหวัดขอนแก่น

9 ส.ค. 2565

การทำน้ำมันไพล สูตรโบราณ แก้ปวดเมื่อย l อีหล่าลำดวนชวนเรียนรู้

2 ส.ค. 2565

ถุงหอมสมุนไพร I ใช้ดับกลิ่น ให้กลิ่นหอม

1 ส.ค. 2565

ศูนย์สตรี จังหวัดลำพูน เปิดหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น (ฟรี) รับเดือนแห่งวันแม่

22 ก.ค. 2565

เปิดฝึกอาชีพระยะสั้น ช่วยเหลือคนตกงาน จังหวัดลำพูน

21 ก.ค. 2565

พม. ลงนาม MOU ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

21 ก.ค. 2565

ครอบครัวพอเพียง

8 ก.ค. 2565