ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

เปิดเลนส์ส่องชุมชน l ศูนย์ฯขอนแก่น

8 ก.ย. 2565

เสน่ห์จันทร์ I สูตรขนมไทยมงคล

8 ก.ย. 2565

แหนมซี่โครงหมู เมนูอาหารอีสาน ทำง่ายๆ l อีหล่าลำดวนชวนเรียนรู้

25 ส.ค. 2565

รายการมองลำพูน วันที่ 18 สิงหาคม 2565

22 ส.ค. 2565

พม. หนุนสภากทม. ช่วยเหลือเด็กวิกฤต

22 ส.ค. 2565

คุกกี้ชอคโกแลตชิพหน้าธัญพืช l บ้านเกร็ดตระการ

18 ส.ค. 2565

พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม เขตบางกอกใหญ่ กทม.

18 ส.ค. 2565

ปักชำต้นกกลังกา l 36 ชลบุรี ที่นี่..เรียนออนไลน์

17 ส.ค. 2565

พวงมาลัยริบบิ้น l แคน & คูณชวนเรียนรู้

15 ส.ค. 2565

นวดผ่อนคลาย กระซับใบหน้า สร้างผิวเต่งตึงยกกระชับ

15 ส.ค. 2565

คอนเฟลคคาราเมล l สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพฯ

11 ส.ค. 2565

ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Lerning Center) จังหวัดขอนแก่น

9 ส.ค. 2565

icon