ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

gender talk แพรรี่ - ไพรวัลย์ กับชีวิตบทใหม่ในวันนี้ !!

10 ต.ค. 2566

gender talk "จิมมี่ - พิฆเนศ สุขหยิก" นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทย และการก้าวข้ามอคติทางเพศ

10 ต.ค. 2566

อาชีพผู้ดูแล Caregiver ในอิตาลี EP 04

29 ส.ค. 2566

อาชีพผู้ดูแล Caregiver ในอิตาลี EP 03

29 ส.ค. 2566

อาชีพผู้ดูแล Caregiver ในอิตาลี EP 01

29 ส.ค. 2566

มูลนิธิมาดามแป้ง มอบเงินสนับสนุนโครงการ “เสริมพลัง สร้างอาชีพ เติมรอยยิ้มแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว”

22 ส.ค. 2566

อธิบดี สค. สัมภาษณ์ การจัดงานวันสตรีไทย รายการข่าวภาคเช้า

10 ส.ค. 2566

"พม. ช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว"

10 ส.ค. 2566

สัมภาษณ์รองอธิบดี สค. ในประเด็น ทิศทาง "ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองการให้การบริการทางเพศ"

18 ก.ค. 2566

"แนวโน้มปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พร้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำ"

15 มิ.ย. 2566

รายการ 96 พูดตรงประเด็น วันที่ 2 มิถุนายน 256 ประเด็น Pride Month

15 มิ.ย. 2566

รายการ 96 พูดตรงประเด็น ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม "ESS Help Me ปักหมุด หยุดเหตุ" 📌

15 พ.ค. 2566